BAKAN ATAKAN, TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ PROJEYİ TANITTI

BAKAN ATAKAN, TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ PROJEYİ TANITTI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, daha güvenli bir trafik için Bakanlığın aldığı kararlar ve gerçekleştireceği projeleri bugün düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Bakan Atakan, basın toplantısının açılışında şu sözleri sarf etti. 

Değerli Basın Mensupları:

Halkımıza hizmet edecek bir trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi oluşturmamızın zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bugün, Kıbrıs Türk toplumu için kaçınılmaz ama yıllardır geciktirilmiş olan büyük bir değişimi başlattığımızı açıklamak için toplanmış bulunmaktayız.

Bildiğiniz gibi, geleneksel olarak düzenlenmiş bir ”Trafik Haftası”nı geride bıraktık. Önemle belirtmek isterim ki, biz, sadece bir hafta sürecek bir trafik eylemi için değil, her yıl 52 hafta sürecek bir trafik eylemi için görevde olacağız.

Bugün burada bizlere, birlikte çalışmakta olduğumuz ekibini temsilen lisanslı ve profesyonel trafik ve ulaştırma  mühendisi sayın Taner Aksu eşlik etmektedir. Konuşmamın devamında sayın Aksu ve ekibinin bizlerle oluşunun nedenine de değineceğim.

Toplum olarak yıllardan beridir farkındayız ki Kuzey Kıbrıs’ta gereken trafik güvenliği ve ulaştırma sisteminin oluşturulmaması bizi vahim ötesi bir duruma getirmiştir. Tüm istatistikler ve her gün yayınlanan haberler bu durumu açıkça ortaya sermektedir.

Çok üzücüdür ki, geçmiş yönetimler bu farkındalığı gerektiğince ortaya koyamadılar,  ve bu vahim ötesi durumu değiştirmeyi düşünmek dahi istemediler. Biz daha önce yapılmamış bir değişimi gerçekleştirmek için burada olduğumuzdan geçmişten daha fazla bahsetmeyi gerekli görmüyorum.

Trafikte ölüm ve ciddi yaralanmaları kabullenmemiz mümkün değildir. Dolayısı ile, altını çizerek belirtmek isterim ki, hem toplum, hem de devlet yapısı olarak değişmemiz şarttır. Ancak, değişimler zordur, ve biz zoru başarmak için kararlı bir şekilde buradayız. Bizler trafik güvenliği ve ulaştırma alanlarında tecrübeli ve bilimsel düzeyde çalışacak bir takım oluşturmuş ve değişim için gereken çalışmalara da  başlamış bulunmaktayız.

Artık trafik güvenliği ve ulaştırma sistemini bir bütün olarak ele alma zamanı gelmiştir.  Bu sebeple, trafik güvenliği ve ulaştırma ile ilgili değişik alanlarda yapılması gereken birçok çalışmayı paralel şekilde yürütmeye başlamış durumdayız.

Burada söz konusu olan en önemli hedef sadece daha çok yol yapmak veya ülkemize benzer yapılar kazandırmak değildir. Burada söz konusu olan, toplumun refahı için gerekenler yapılırken trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemenin hepimiz için birincil hedef olması gerektiğidir. “Trafik güvenliğinin” anlamı tam da budur.

Dünyada birçok ülke İsveç Parlamentosunun 1997 yılında başlattığı "Vizyon Sıfır" ismi ile anılan trafik güvenliği ve ulaştırma yaklaşımını uyguluyor olmasına rağmen, ne üzücüdür ki biz ülke olarak "Vizyon Sıfır"a hazır olmaktan çok uzağız. Dolayısı ile “Vizyon Sıfır”ı başlatabilmek için önce çok ciddi ve zorlu bir hazırlık sürecinden geçmemiz kaçınılmazdır.

Sizlerle paylaştığımız şemalarda da gösterildiği gibi, Bakanlığımıza bağlı Trafik Dairesi bahsettiğimiz çok önemli ve gerekli değişimin en kritik ögesidir. Trafik Dairesinin doğru oluşumu sağlanırken, buna bağlı olarak Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu için gerekli çalışma sistemi tayin edilerek uygulaması yapılacaktır.

Dünyanın başarılı şekilde kullandığı eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetlerden--yani 4E sisteminden—başlayarak toplam yedi unsurdan oluşan ve şemalarda 7E olarak gösterilmiş trafik güvenliği sistemini hayata geçirmek için çalışmalarımız başlamıştır. Ama her atacağımız adımda eğitim değişimin en temel unsuru olacaktır.

Şimdi de sizlerle bahsettiğimiz çalışmaları nasıl yapacağımız hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum.

Biz görevi devraldığımız ilk günden itibaren trafik güvenliği ve ulaştırma uzmanları ile bir çalışma başlattık. Amerika Birleşik Devletlerinde uzun yıllar lisanslı ve profesyonel trafik ve ulaştırma  mühendisi olarak çalışmakta ve ülkemizde uzun yıllardır bir trafik güvenliği ve ulaştırma sisteminin oluşturulması için katkı koymakta olan sayın Taner Aksu ile birlikte bakanlığımıza uzman danışmanlık yapacak profesyonel bir takım ve çalışma sistemi oluşturmuş bulunmaktayız. Bu profesyonel takım, trafik ve ulaştırma mühendisliği alanlarında eğitimli, deneyimli, araştırmacı ve yüksek seviyede trafik güvenliği farkındalığına sahip mühendis ve mimarlardan oluşmaktadır. Ayrıca, benim yönetimim ve gözetimim altında, bakanlığımızın trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi ile ilgili tüm çalışmalarında sayın Taner Aksu bakanlığımızın tam yetkili danışmanlığını da  üstlenecektir.  

Önceliklere bağlı olarak, hayata geçirilecek projelerimizi “çok kısa”, “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli olarak sınıflandırdıktan sonra çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Çok kısa vadede gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalardan birkaç örnek vermek isterim. Trafik hız tespit kameralarının kullanım şekli ile ilgili olarak halkımızdan çok haklı birçok sorgulama ve şikayet gelmektedir. Trafik hız tespit kameralarının kullanımına belirli bir standart getirmek ve kameraların tuzak veya sadece bir para makinesi niteliğinden mutlaka çıkarmak ve maksada hizmet etmelerini sağlamamız gerekmektedir.

Orta refüjlerdeki ve yol kenarlarındaki reklam panoları trafik güvenliğini olumsuz etkileyen yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bilhassa yol kenarlarındaki reklam panolarındaki alkollü içecek reklamlarının kaldırılması gerekmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sürücüye hitap eden tüm alkol reklamlarının yollarımızdan kaldırılması için gereken çalışmayı yapmayı planlamaktayız.

Yoğun güzergahlarımız üzerindeki problemli kavşaklarımızı tayin etmeye de ayrıca başlamış bulunmaktayız. Çok kısa vadede, bu kavşaklara kalıcı çözüm getirme çalışmalarını sürdürürken, bu kavşaklardaki güvenli trafik akışını sağlamaya yönelik geçici bazı iyileştirmeler yapacağız. Örneğin, bu kavşaklardaki eksiklikleri giderecek ve bilhassa sola dönüş şeritlerini daha güvenli olacak şekilde düzenleyeceğiz.

Ana yollarımız ve kentlerimizde gerekli ve gereksiz şekilde uygulanan aydınlatma sistemini tamamen çalışır hale getirmek için gerekenleri yapacağız. Bu sistemler ilk kondukları günden beri gerektiği şekilde çalışmamakta, günden güne daha kötüye gitmekte, ve dolayısı ile gereken hizmeti vermemektedirler.

Var olan ve yakın gelecekte sisteme entegre edeceğimiz trafik ışıklarını dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan çağdaş sistemlerin seviyesine getirmek için çalışmalarımız başlamıştır.

Kısa ve  orta vadede tüm ana yollarımız üzerindeki özellikle geometrik olarak hatalı ve dolayısı ile tehlike saçarak maksada hizmet etmeyen kavşakların güvenli ve akıcı hale getirilmesi için tasarım ve yapım safhalarının nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Örneğin, Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Güzelyurt ana yolları üzerindeki tehlikeli kavşaklar, ve bunlara benzer başka kavşaklar bu çalışmalarımızın kapsamına alınmıştır. Bir örnek verecek olursak, Alayköy kavşağının güvenli hale getirilmesi için gereken çalışmalar başlatılmıştır.

Trafikte meydana gelen tüm çarpışmaların ve öncelikli olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan çarpışmaların nedenlerinin ortaya çıkarılması ve böyle olayların tekrarlanmaması için nelerin yapılması gerektiğinin ortaya çıkarılması kritik derecede önemsediğimiz bir başka çalışmamız olacaktır. Artık “direksiyon hakimiyetini kaybetmenin” ötesine bakmak gerektiği hepimizin malumudur. Dolayısı ile, insan, araç ve yol özelliklerine bağlı ciddi faktörleri derinlemesine incelememiz gerekmektedir. Yol kullanıcılarının tüm trafik kurallarına uyması için 7E sisteminin gerektirdiği çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Örneğin, öncelikli olarak, emniyet kemeri, çocuk koltukları, ve motosiklet kasklarının her zaman kullanılmasını sağlayacak,  ve sürücülerin alkol ve cep telefonu kullanmaları ve sürat yapmalarını önleyecek çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

Yol inşaatları ve tamiratları sırasında mutlaka alınması gereken trafik güvenliği önlemlerinin standartlarının belirlenmesi, yasalaştırılması, ve uygulanması da kısa süre için planladığımız çalışma programı dahilindedir.

Yapılmakta olan veya yapılması planlanan yol ve kavşak projelerinin belirlenecek standartlarda ve en önemlisi de trafik güvenliğini mutlaka sağlayacak çalışmaları yapacağımızı da buradan duyurmak isterim. Bugün resmi standartlarımız olmadığından birçok standart dışı ve amaca hizmet etmeyen yapıyı toplum olarak devralmış durumdayız. Bu kötüye doğru gidişin durdurulması mümkündür. Dolayısı ile, standartlarımız tüm KKTC çapında  kullanılacak şekilde geliştirilecek ve yasallaştırılacaktır. Özetle, ülkemizde standartlaşma zamanı gelmiştir.

Şüphesiz ki, yaya, bisiklet, ve toplu taşımaya dayalı bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmayı da planlamaktayız.  Bir ülkenin trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi artmaya devam eden motorlu araç sayısına sürekli olarak adapte olmak zorunda bırakılamaz. Yükselen motorlu araç trafik hacminin ekonomik, çevresel, ve sağlıkla ilgili birçok götürüsü vardır.

Karayolları Dairemizin de bahsettiğimiz değişime büyük katkısı olacaktır. Bu hususta dairenin gerektiği gibi işlev görmesinin sağlanması için çalışma başlatılmıştır.

Anaokul seviyesinden başlayarak lise düzeyini ve hatta üniversitelerimizi kapsayacak şekilde çağdaş bir trafik güvenliği eğitimi sistemini ülkemize kazandırmak için geçmişte başlatılmış çalışmaları sürdüreceğiz. Bu eğitimden amaç, gelecek nesillerimizin kalıcı bir trafik güvenliği içinde yaşamasını sağlamaktır. Ayrıca halkımızın trafik güvenliği farkındalığını artırıcı faaliyetler yapmayı da planlamaktayız.

Avrupa Birliğinin yaklaşık sekiz yıl önce tamamladığı, ama maksada hizmet edecek şekilde hayata geçirilmeyen Kıbrıslı Türkler için yaptırmış olduğu trafik güvenliği projelerinin incelenmesi ve varsa eksiklikleri tamamlanarak  hayata geçirilmeleri önceliklerimiz arasındadır. Bu projelere araç muayene, sürücü eğitimi, ehliyet verme sistemi, ve polis denetim sistemi yanında trafik güvenliğini sağlamaya yönelik proje çalışması dahildir.

Araç sigorta sistemimizi Avrupa Birliği düzeyine taşımak için başlatılmış çalışmaları sürdüreceğiz.

Bahsi geçen değişim için gereken tüm yasal değişiklikler üzerinde de yoğun bir çalışma planlamaktayız.

Çalışmalarımızda ilerleme sağladıkça da halkımızı bilgilendirerek şeffaflık sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri olacaktır.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki sistem tarafında çalışan bizlerin büyük sorumlulukları olduğu gibi, ülkemizde yaşayan tüm bireylerin de ciddi sorumlulukları vardır. Basınımızın da bugün bahsettiğimiz değişimde çok önemli bir yeri olduğunu bu vesile ile vurgulamak isterim. Ancak herkes sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde güvenli bir trafik sistemine kavuşabileceğimizi hepimiz bilmeliyiz.

Print
Posted: May 21, 2018,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags:

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x