SEYRÜSEFER HARCINI ÖDEMEYEN ARACINA SİGORTA YAPTIRAMAYACAK

SEYRÜSEFER HARCINI ÖDEMEYEN ARACINA SİGORTA YAPTIRAMAYACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile yürütmekte olduğu ortak bilgi paylaşımı çalışmalarının sonuna yaklaşmış ve bir protokol imzalanmak için hazırlıklara başlamıştır. Eylül ayının ortasında uygulamaya geçirilmesi hedeflenen protokole göre, seyrüsefer harcını ödememiş olan araç sahipleri araçlarına yıllık sigorta veya kasko yaptıramayacaklardır. Araç sahiplerinin yıllık sigorta poliçesi yaptırabilmeleri için, Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından sorgulanabilecek olan seyrüsefer borçlarını kapatması gerekecektir. Seyrüsefer harcını ödememiş araç sahipleri araçlarını sigorta etmek istemesi durumunda, kendilerine, bir defaya mahsus, 1 aylık geçici sigorta poliçesi yaptırılacak ve yıllık poliçe imzalayabilmek için seyrüsefer borçlarını tamamen kapatmaları istenecektir. Bakanlığımız ve SBM, seyrüsefer borcu bulunmakta olan araç sahiplerine, borçlarını en erken zamanda kapatmaları ve sigortasız araç kullanma riskini almamalarını tavsiye etmektedir.

Print
Posted: Eyl 3, 2018,
Categories: Haberler, Trafik Dairesi,
Comments: 0,
Tags: