KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ İSTATİSTİKLERİ

YILLAR 

(Veriler istatistiksel amaçlı olup başka amaçlar ve mali bilgilerde kullanılamaz. Hata ve nisyan müstesnadır.)