KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

TARİHÇESİ

BAKANLIĞIN TARİHÇESİ VE GÖREVLERİ

Otonom Kıbrıs Türk Yönetim dönemi Bakanlar Kurulu kararı ile 08.10.1974 tarihinden itibaren Ülkenin Yurtiçi ve yurtdışı ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini yürütmesi maksadı ile Ulaştırma Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın idari yapılanmaları;

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı”, “Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı”, “Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma Bakanlığı”, “Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı”, “Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm Bakanlığı”, “Ulaştırma Bakanlığı” ve Bugün  itibarı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak isimlendirilmiştir.

 

 

 • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ülkenin tüm Ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli altyapı tesislerinin yapımı ile sürekli bakım ve onarım hizmetlerini ve bu tesislerin kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına en uygun ve etkin biçimde kurularak işletilmesi ve geliştirilmesini düzenleyen tedbirlerin alınmasını;
 • Yurt içi ve yurt dışı  posta telefon telli veya telsiz her türlü haberleşme hizmetlerinin muntazam yapılasını,
 • Deniz ve hava ulaşımını geliştirmede gerektiği hallerde yabancı memleketlerin ilgili işletmeleriyle ulaştırma konularında anlaşma yapılması ve münasebetler kurulmasını,
 • Ülkenin tüm inşaat ve bayındırlık işlerinin teknolojik gelişme ve modern anlayışa göre düzenli bir şekilde yürütülmesi ve kamuya ait tüm binaların yapım, bakım ve onarım hizmeti verilmesini,
 • Trafik akımının emniyet ve kolaylıkla yapılabilmesi için karayolları ağının genişletilmesi ve mevcut yolların sürekli bakım ve onarımının yapılması,
 • Trafik ve ulaştırma ile ilgili mevzuatı uygulayan kurum ve kuruluşların çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek; bu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve eş güdümü sağlamak; trafik ve ulaştırma ile ilgili can ve mal güvenliğini ve düzeni sağlamaya yönelik plan ve programlar yapmak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, diğer Bakanlıklarda da görülen Müsteşarlık, Bakanlık Müdürlüğü ve Plan/Proje Müdürlüğü yanında;

 • Planlama ve İnşaat Dairesi
 • Karayolları Dairesi
 • Sivil Havacılık Dairesi
 • Limanlar Dairesi
 • Posta Dairesi
 • Telekomünikasyon Dairesi
 • Trafik Dairesi  ,
 • Meteoroloji Dairesi olmak üzere 8 icracı bağlı daireden ve;
 • Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
 • Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
 • Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

olmak üzere idari koordinasyon yönünden Bakanlığa bağlı ve/veya ilgili kurum/kuruluşlardan oluşmaktadır.

 

BAKANLIK YAPAN KİŞİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..